top of page
其他新聞

國畫小學部


時間 : 16/ 7/ 2016 下午 三點到五回

古代中國畫家為何偏愛山水畫?又為何使用水墨而少用色彩?中國畫着重「寫意」,是否因為古人不懂「寫實」? 這講座試從當代的角度,以最簡單的語言,為參加者介紹中國繪畫的由來及特色。適合對國畫有好奇心,卻欠缺基本知識的人士參與。 ------------------------------------------------------------------------------------- 石家豪,1994年畢業於中文大學藝術系,2001年獲同系藝術碩士,多年來以當代工筆人物畫為主要創作方向,現於火炭工業區設有工作室。

Tags:

Recent News
bottom of page